Ansøgningspulje om udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at udbrede tre behandlingsmodeller til unge med misbrug.

Fordelte tilskud 

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Den 8. maj 2017 kl. 12.00.

Formål

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at udbrede tre behandlingsmodeller til unge med misbrug. Det drejer sig om U-turn fra Københavns Kommune, U18-modellen fra Aarhus Kommune samt familiebehandlingsmetoden Multisystemisk Terapi Substance Abuse, som alle har vist lovende resultater i forhold til behandling af unges misbrug.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er unge i alderen 15 til 25 år, som har eller er ved at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. juli 2017 til 31. december 2019.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til løn til projektleder, udgifter i forbindelse med medarbejderes deltagelse i undervisning i behandlingsmetoder mv., revisionsudgifter, lovpligtige forsikringer, transport, aktiviteter, formidling, lokaler, kontorhold, mindre materialeanskaffelser og andre definerede udgifter.

Midler til fordeling

Der er afsat 10,3 mio. kr., som forventes fordelt til 3-4 kommuner.

Finanslovskonto

 § 15.75.24.10.

Senest opdateret 14-03-2022

Kontakt

Tilskudsadministration