Ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021, så socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, kan få gode oplevelser efter en svær tid under COVID-19.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 29. maj 2020 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer for børn i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021, så socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, kan få gode oplevelser efter en svær tid under COVID-19.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er frivillige sociale foreninger, idrætsforeninger og spejderorganisationer samt almennyttige boligforeninger, højskoler og kulturinstitutioner, som afholder ferieophold, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer for målgruppen. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er socialt udsatte familier med børn samt udsatte børn, herunder børn, der er anbragt uden for hjemmet, som ikke har mulighed for eller overskud til at arrangere ferieophold og udflugter eller deltage i musik- og kulturarrangementer.

Projektperiode

Midlerne anvendes i perioden 1. juli 2020 til 11. april 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer i sommeren 2020, efteråret 2020 eller i vinteren 2020/2021.

Midler til fordeling

Der afsat i alt 4,85 mio. kr.  kr. i 2020 til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.26.09.23.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 08-03-2021
Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk