Ansøgningspuljen til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Ansøgningspuljens formål er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder.

Ansøgningsfrist

17. oktober 2017 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modne eller afprøve udvalgte metoder, der sigter mod at styrke udsatte børn og unges mentaliseringsevne og dermed deres handlekraft og sociale færdigheder.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er kommunale, regionale og private opholdssteder og åbne døgninstitutioner efter Servicelovens § 66, stk. 1, pkt. 5 og 6. Kommuner og regioner kan søge på vegne af opholdssteder og døgninstitutioner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år på opholdssteder og døgninstitutioner.

Projektperiode

Projektperioden er 1. december 2017 til 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til lønudgifter, transport, aktiviteter, uddannelse mv.

Midler til fordeling

Der er 14 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Finanslovskonto

§ 15.26.04.10. Udsatte og sårbare børn og unge.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration