Ansøgningspuljen til rådgivning af skilsmisseramte familier

Ansøgningspuljens skal afhjælpe konflikter som følge af ventetiderne i Familieretshuset gennem tilbud om rådgivning til skilsmissefamilier.

Fordelte tilskud

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Der var ansøgningsfrist den 7. april 2021 kl. 12.00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at afhjælpe konflikter som følge af ventetiderne i Familieretshuset gennem tilbud om rådgivning til skilsmissefamilier.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er civilsamfundsaktører, der kan tilbyde rådgivning til skilsmissefamilier.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er forældre, der har en sag i Familieretshuset. Der kan alene tilbydes rådgivning til forældrene og ikke til børnene.

Projektperiode

1. maj 2021 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Midler skal anvendes til rådgivning af skilsmisseramte familier. 

Midler til fordeling

Der er 4,85 mio. kr. i ansøgningspuljen. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.12.06.30.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgerne får svar på deres ansøgning i april 2021. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du i word først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 06-05-2021

Kontakt

Tilskudsadministration