Ansøgningspulje om kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

Formålet er at yde bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der er økonomisk krise som følge af COVID-19.

Ansøgningsfrist

Ny ansøgningsfrist er den 1. december 2021 

Formål

Formålet er at yde bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der har økonomisk krise som følge af COVID-19.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvis driftsudgifter primært finansieres af offentlige tilskud. Ansøger skal have en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 pct. eller have/have haft forbud mod at holde åbent på grund af COVID-19.

Målgruppe

Foreninger, selvejende institutioner, fonde m.v., der er økonomisk udfordret som følge af COVID-19.

Kompensationsperiode

Fra den 9. december 2020 til den 30. juni 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Bidrag til dækning af faste omkostninger som følge af COVID-19.

Midler til fordeling

Der er afsat 1 mio. kr. til udmøntning og administration af ordningen.

Finanslovskonto

§ 15.11.74.

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar i løbet af 1 måned fra ansøgningstidspunktet.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Se ordning for kompensation af løn. 

Senest opdateret 20-12-2021

Kontakt

Tilskudsadministration