Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

 

Ansøgningsfrist

22. april 2024 kl. 12.00. 

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel interessevaretagelse.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Målgruppe

Borgere inden for det sociale område.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til drift. 

Midler til fordeling

Ansøgningspuljen indeholder 66,9 mio. kr.

Midlerne fordeles til de tilskudsberettigede ansøgere på baggrund af følgende 2 principper:

1) 33 pct. af de samlede midler fordeles efter organisationernes omsætning og

2) 67 pct. af de samlede midler fordeles efter organisationernes egenfinansiering.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales i rater.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.40.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i juni 2024.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 21. marts 2024.

På informationsmødet blev der bl.a. informeret om:

  • Puljematerialer, herunder bekendtgørelse og ansøgningsvejledning
  • Ansøgningsprocessen
  • Indhold og udfyldelse af bilagene

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 21-05-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Simon Lysdahl Tofft
sito@sbst.dk

Julie Nielsen
juhn@sbst.dk