Ansøgningspulje til landsdækkende ældreorganisationer

Formålet med ansøgningspuljen er at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer.

Ansøgningsfrist

8. marts 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Landsdækkende ældreorganisationer, som primært har ældre personer, der er fyldt 65 år, som medlemmer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er den ansøgende organisations medlemmer, der er fyldt 65 år.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Der ydes tilskud til drift til landsdækkende ældreorganisationer.

Midler til fordeling

Det endelige beløb til udmøntning afhænger af størrelsen på overskuddet fra Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 07.18.19.30.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i marts 2024.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 20. februar 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 22-02-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Rikke Nørregaard Carlson
rina@sbst.dk