Voksne

Center for voksne arbejder med social udsathed og psykisk sårbarhed blandt voksne. Centeret understøtter udvikling og implementering af lovgivning, udvikler metoder og indsamler og formidler viden.

Centeret arbejder med forebyggelse og tidlig indsats, sagsbehandling, helhed og sammenhæng samt kvalitet i indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder samt socialt udsatte mennesker, der fx lever i hjemløshed, med et misbrug, med vold i nære relationer, senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og prostitution. Alt sammen med udgangspunkt i en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang.

Opgaver i centeret

Centeret har disse hovedopgaver:

  • Understøtte implementeringen af lovgivningen på voksenområdet
  • Indsamle, udvikle og formidle praksis- og forskningsbaseret viden, metoder og redskaber.
  • At kvalificere den nationale politikudvikling på voksenområdet

Bemanding

Centeret består af to kontorchefer, fire faglige ledere og omkring 80 medarbejdere. 

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Henriette Zeeberg
Kontorchef

Kontakt

Elisabeth Marian Thomassen
Kontorchef

Kontakt

Heidi Lærke
Sekretær

Aktuelle projekter

Center for Udsatte Voksne arbejder aktuelt med disse projekter og større initiativer: