Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er ansvarlig for direktionsbetjening, kommunikation, lokale serviceopgaver og bidrager til koordinering af større politiske aftaler og styrelsens strategiske udvikling.

Kontorets opgaver

Direktionssekretariatet varetager en række tværgående ansvarsområder for styrelsen og består af selve Direktionssekretariatet og Kommunikation. Kontoret har desuden et tæt samarbejde med HR i forhold til blandt andet organisationsudvikling og politikker, som danner rammen om styrelsen som arbejdsplads samt styrelsens kultur.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet er ansvarlig for den daglige betjening af den samlede direktion og chefgruppe samt understøttelse af blandt andet strategiske udviklingstiltag på tværs af organisationen. Desuden varetager Direktionssekretariatet en række lokale serviceopgaver. Konkret omfatter det:

  • Direktions- og ledelsesbetjening
  • Koordination af politiske aftaler, forhandlinger og sager med betydning for styrelsens økonomi
  • Opfølgning på styrelsens resultatplan
  • Koordination af og sekretariat for strategiudvikling
  • Procedurer for beslutningssager mv.
  • Lokale serviceopgaver, herunder bæredygtighedsinitiativer

Direktionssekretariatet kan kontaktes via direktionssekretariatet@sbst.dk

Kommunikation

Kommunikationsenheden arbejder med opgaver af presse- og kommunikationsmæssig karakter. Konkret omfatter det bl.a.:

  • Pressefunktion
  • Kommunikationsstrategi
  • Web, intranet, grafiske opgaver og nyheder
  • Kommunikationsrådgivning

Pressehenvendelser henvises til pressefunktionen: presse@sbst.dk

Bemanding

Direktionssekretariatet består af ca. 18 medarbejdere og en leder, der fagligt referer til styrelsens direktør.

Senest opdateret 18-04-2023

Kontakt

Lone Pedersen
Leder