Strategi, mål og resultater

Social-og Boligstyrelsens strategi, resultatplan, virksomhedsinstruks og årsrapport.

På siderne i denne menu er der adgang til de dokumenter, der sætter rammerne for Social- og Boligstyrelsens arbejde, og til styrelsens årsrapport:

  • Strategien beskriver Social- og Boligstyrelsens vision, kerneopgaver og principper, vi arbejder efter.
  • Resultatplanen er indgået mellem Social- og Boligstyrelsen og ministeriets departement.
  • Virksomhedsinstruksen beskriver Social- og Boligstyrelsens forretningsområde og ansvar for hovedkonti på bevillingslovene.
  • Social- og Boligstyrelsens årsrapporter viser regnskab og omfatter de hovedkonti på finansloven, som styrelsen er ansvarlig for.
Senest opdateret 31-08-2021