Om sbst.dk

Social- og Boligstyrelsens hjemmeside er et centralt medie i den eksterne kommunikation. Der lægges vægt på, at webstedet er aktuelt og målrettet brugerne.

Sbst.dk er et centralt medie i styrelsens eksterne kommunikation. Vores mål er, at hjemmesiden skal formidle kvalificeret og målrettet viden og åbne for dialog med samarbejdspartnere, borgere og organisationer inden for det sociale område.

Målgrupper for sbst.dk

Målgrupperne for Social- og Boligstyrelsens hjemmeside er alle med en professionel, politisk eller personlig interesse i Social- og Boligstyrelsen arbejdsområder.

Det kan fx være: 

  • Kommuner og andre offentlige myndigheder
  • Leverandører af sociale tilbud
  • Borgere og brugere af sociale tilbud og deres pårørende
  • Politikere i kommuner, regioner og folketing.

Ophavsret

Alle må linke til vores hjemmeside. Vi henstiller, at der af hensyn til brugerne så vidt muligt linkes via nyt vindue.

Tekst, logo og billeder er beskyttet af ophavsret. Teksten kan citeres, hvis der bruges kildeangivelse eventuelt i form af et link.

 

Senest opdateret 18-04-2023

Nyhedsbreve

Social- og Boligstyrelsen udsender nyhedsbreve 1-2 gange om ugen.

Kontakt redaktionen

Har du kommentarer eller spørgsmål til hjemmesiden, kan du kontakte sbst.dk's webredaktion på web@sbst.dk