Serviceloven

Social- og Boligstyrelsens arbejde omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Social- og Boligstyrelsens arbejde dækker en bred vifte af opgaver på det sociale område og omfatter en række ydelser efter serviceloven.

Formålet med serviceloven er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Alle de kommunale, regionale og private tilbud indsamles og formidles via Tilbudsportalen:

Læs om Tilbudsportalen her

Se hele serviceloven på Retsinformation:

Serviceloven på Retsinformation

 

 

Senest opdateret 02-02-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her