Prisen Socialviden 2024

Social- og Boligstyrelsen samt Social, Bolig og Ældreministeriet udmelder hermed en pris på 25.000 kr. til det bedste universitetsspeciale inden for socialområdet i 2024. 2. og 3. bedste speciale vinder hhv. 10.000 kr. og 5.000 kr. Ansøgningsfrist: 2. september 2024 kl. 12.

Socialområdet er præget af mange forskelligartede udfordringer som for eksempel vækst i nogle målgrupper, flere borgere med komplekse og sammensatte problemer og større behov for koordinering på tværs af indsatser og aktører.

Forskning og ny viden er afgørende for at kunne håndtere udfordringerne og også fremadrettet tilbyde borgerne den rette hjælp. Aftaleparterne bag den politiske aftale om ”Børnene Først” har ønsket at skærpe interessen for forskning inden for socialområdet og har derfor blandt andet besluttet at udmelde en pris til et speciale, der bidrager til ny og innovativ viden inden for det sociale område.

Hvad kan specialet handle om?

Socialområdet er et bredt forskningsområde med snitflader til blandt andet sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet og undervisningsområdet.

Afgørende er, at forskning inden for socialområdet beskæftiger sig med samfundets socialt udsatte, fx udsatte børn, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Et speciale inden for socialområdet kan eksempelvis handle om resultaterne af sociale indsatser, anvendelse af servicelovens paragraffer, offentlig forvaltning og økonomi inden for socialområdet, frivilligt socialt arbejde, viden om sociale udsatte menneskers liv.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Studerende, som har afleveret/afleverer et universitetsspeciale, der er blevet bedømt i 2024 inden ansøgningsfristen.

Specialet skal være skrevet inden for en af følgende studieretninger på et af de danske universiteter: 

 • Statskundskab
 • Sociologi
 • Økonomi
 • Socialt Arbejde
 • Socialvidenskab
 • Samfundsfag.

Krav til specialet

Der gælder følgende krav for at specialet kan komme i betragtning til prisen:

Formelle krav:

 • Specialet skal være bedømt i 2024.
 • Specialet skal være skrevet ved et af de danske universiteter.
 • Specialet skal mindst have opnået karakteren 10.
 • Specialet skal være skrevet på dansk eller engelsk.

Indholdsmæssige krav:

 • Socialområdet i Danmark skal være genstandsfelt for specialet.
 • Specialet skal beskæftige sig med en målgruppe inden for det sociale område. Det kan fx være socialt udsatte voksne, borgere med handicap, udsatte børn, unge og familier eller borgere med psykiske vanskeligheder.
 • Specialet skal have en aktualitet i forhold til konkrete udfordringer inden for det sociale område i Danmark og kunne bidrage til samfundsdebatten om relevante tiltag.
 • Specialet skal bidrage med ny viden eller have en ny tilgang til en udfordring eller et område inden for socialområdet i Danmark.
 • Fokus på socialt udsatte børn og unge vil blive vægtet positivt ved udpegning af vinder af prisen.

Ansøgningsmateriale

For at ansøge prisopgaven skal følgende dokumenter indsendes: 

 • Specialet
 • Kort motiveret ansøgning (brug skabelonen nedenfor).

Skabelon til ansøgningen

Bedømmelsesudvalg

Specialerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af følgende:

 • Professor Simon Calmar, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Professor Mette Gørtz, Institut for Økonomi, Københavns Universitet
 • Professor Dorthe Caswell, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
 • Souschef i Social- og Boligstyrelsen Kenneth Lykke Sørensen.

Prisoverrækkelse

Prisen uddeles ved en ceremoni ultimo 2024.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 2. september 2024 kl. 12.00.

Kontakt

Spørgsmål og ansøgning: prisopgave@sbst.dk

 

 

Senest opdateret 07-05-2024

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her