Prisen Socialviden 2023

Prisen Socialviden 2023 tildeles det bedste universitetsspeciale indenfor socialområdet i 2023. Kandidater fra alle landets universiteter kan søge om at komme i betragtning til prisen, der uddeles sidst på året. Der er ansøgningsfrist 1. september 2023.

Rettelse pr. 28. juni 2023: Det fremgik oprindelig, at specialet skal være afleveret og vurderet i 2023. Det er rettet til, at specialet skal være bedømt i 2023 inden ansøgningsfristen. Ændringen er foretaget for at inkludere ansøgere, der har fået deres speciale bedømt i 2023, men som afleverede i slutningen af 2022. 

Social- og Boligstyrelsen samt Social-, Bolig- og Ældreministeriet udmelder hermed en pris på 25.000 kr. til det bedste universitetsspeciale inden for socialområdet i 2023.

Anden- og tredjebedste speciale vinder hhv. 10.000 kr. og 5.000 kr.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 1. september 2023 kl. 12.00.

Formål

Socialområdet er i dag præget af mange forskelligartede udfordringer. Det kan være vækst i målgrupper, flere borgere med komplekse og sammensatte problemer og større behov for koordinering på tværs af indsatser og aktører.

Forskning og ny viden er afgørende for at kunne håndtere udfordringerne og også fremadrettet tilbyde borgerne den rette hjælp. Aftaleparterne bag den politiske aftale om ”Børnene Først” har ønsket at skærpe interessen for forskning inden for socialområdet og har bl.a. besluttet at udmelde en pris til et speciale, der bidrager til ny og innovativ viden inden for det sociale område.

Socialområdet er et bredt forskningsområde med snitflader til bl.a. sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet og undervisningsområdet. Afgørende er, at forskning inden for socialområdet beskæftiger sig med samfundets socialt udsatte, fx udsatte børn, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Et speciale inden for socialområdet kan eksempelvis handle om resultaterne af sociale indsatser, anvendelse af servicelovens paragraffer, offentlig forvaltning og økonomi inden for socialområdet, frivilligt socialt arbejde, viden om sociale udsatte menneskers liv. Der vil særligt blive lagt på specialer, der beskæftiger sig med socialt udsatte børn og unge.

Hvem kan komme i betragtning (ansøgerkreds)?

De potentielle prismodtagere er studerende fra et af landets universiteter, som har afleveret/afleverer speciale i 2023. Man kan indstille sig selv til prisen (ansøge) eller blive indstillet af fx specialevejleder eller censor.

Krav til specialet

Der gælder følgende krav for, at specialet kan komme i betragtning til prisen:

 • Specialet skal være bedømt i 2023 inden ansøgningsfristen.
 • Specialet skal være skrevet ved et af de danske universiteter.
 • Specialet skal være skrevet på dansk eller engelsk.
 • Socialområdet skal være genstandsfeltet for specialet.
 • Specialet kan have karakter af en økonomisk, politologisk eller sociologisk opgave eller være skrevet inden for et andet relevant fagområde.
 • Specialet skal bidrage med ny viden eller have en ny tilgang til en udfordring eller et område inden for socialområdet.
 • Fokus på socialt udsatte børn og unge vil blive vægtet positivt ved udpegning af vinder af prisen.
 • Der er ikke krav om opnået karakter, men karakteren vil indgå som en del af den samlede bedømmelse.

Ansøgningsmateriale

For at ansøge skal følgende dokumenter indsendes:

 • Kort motiveret ansøgning/indstilling (maks. 2000 enheder inkl. mellemrum)
 • Specialet
 • Karakterbevis

Bedømmelsesudvalg

Specialerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af følgende:

 • Professor Simon Calmar, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
 • Professor Mette Gørtz, Institut for Økonomi, Københavns Universitet
 • Professor Dorte Caswell, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
 • Souschef i Social- og Boligstyrelsen Kenneth Lykke Sørensen.

Prisoverrækkelse

Prisen uddeles ved en ceremoni ultimo 2023 i Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Kontakt

Ansøgningen sendes til Social- og Boligstyrelsen på mail prisopgave@sbst.dk

Evt. spørgsmål kan indsendes på samme mailadresse.

 

 

Senest opdateret 28-06-2023

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Vinderne 2023

Socialviden 2023 er uddelt af ministeren ved en ceremoni den 18. marts 2024.

Prisen for 2024 forventes udmeldt her i juni og vil blive annonceret på denne side.

Se nyheden om prisuddelingen