Økonomi

Økonomi er ansvarlig for den samlede økonomistyring og regnskab i Social- og Boligstyrelsen og er opdelt i fem teams: Politik og Økonomi, Budget, Regnskab og Tilskudsøkonomi.

Kontorets opgaver

Politik og Økonomi er ansvarlig for koordinering af politiske aftaler, forhandlinger og sager med betydning for styrelsens økonomi samt opfølgning på styrelsens resultatplan.

Budgetteamets primære opgaver er budgetlægning og budgetopfølgning. Teamet er herudover ansvarlig for alle finanslovsrelaterede leverancer.

Regnskabsteamet er ansvarlig for styrelsens samlede regnskab, bl.a. modtagelse, kontering og betaling af fakturaer. Opgaverne opfatter også administration af rejser, mødeforplejning mv. Teamet er også ansvarlig for styrelsens regnskabsmæssige balance – altså vores aktiver og passiver.

Tilskudsøkonomi er ansvarlig for administration og udbetaling af tilskud til projektholdere og institutioner, herunder opfølgning og tilsyn hermed.

Bemanding

Kontoret består af en kontorchef, tre faglige ledere og ca. 40 medarbejdere. 

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Pia Løvengren Ravn
Økonomichef