Socialtilsyn og National Koordination

Kontoret varetager Social- og Boligstyrelsens auditfunktion i forbindelse med de fem socialtilsyn, opgaven vedrørende national koordination på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde, opgaver vedrørende Tilbudsportalen samt Begrebsbasen.

Kontoret er opdelt i to teams, der henholdsvis varetager opgaver i forbindelse med de fem socialtilsyn og den nationale koordination.

Derudover varetager kontoret et afgrænset antal opgaver i forhold til Tilbudsportalen samt videreudvikler Begrebsbasen, som er central i forhold til en række udviklingsopgaver og dataindsamling i styrelsen.

Auditfunktionen

Social- og Boligstyrelsens Auditfunktion har til opgave at følge og understøtte socialtilsynet i deres arbejde med at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud i Danmark omfattet af lov om socialtilsyn.

Social- og Boligstyrelsens Auditfunktion understøtter, at socialtilsynet drives i overensstemmelse med lovens formål og intentioner, og følger løbende praksis med henblik på at sikre, at socialtilsynet udvikler en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent praksis på tværs af de fem socialtilsyn.

Social- og Boligstyrelsen udgiver en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.  

National koordination

Formålet med National koordination er at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering af indsatsen over for målgrupper, der er meget små eller har særligt komplekse problemstillinger.

Dette gør Social- og Boligstyrelsen ved at:

  • Følge udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem bl.a. dialog med kommunerne, høring af bruger- og interesseorganisationer samt undersøgelser af tilbudsstrukturen.
  • Sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud gennem udsendelse af centrale udmeldinger, når der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.
  • Indsamle og formidle viden om målgrupper og indsatser gennem vejledende forløbsbeskrivelser.

Tilbudsportalen

Social- og Indenrigsministeriet traf i 2017 beslutning om, at den tekniske drift og udvikling af Tilbudsportalen skulle overføres fra Social- og Boligstyrelsen til Erhvervsstyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen varetager følgende opgaver i forbindelse med Tilbudsportalen pr. 11. juni 2019:

  • Support af socialfaglige spørgsmål i forhold til Tilbudsportalen. Erhvervsstyrelsen er indgangen til Tilbudsportalens support og varetager spørgsmål af teknisk karakter.
  • Stikprøvekontrol med oplysningerne i Tilbudsportalen.
  • Ajourføring af vejledningsmateriale på Tilbudsportalen.

Bemanding

Kontoret ledes af en kontorchef, en souschef og en faglig leder og har ca. 30 medarbejdere.

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Henrik Frostholm Jensen
Kontorchef

Kontakt

National koordination