Handicap

Center for Handicap arbejder med børn, unge og voksne, der har et kognitivt eller fysisk handicap. Centeret understøtter implementeringen af lovgivningen, udvikler metoder og indsamler og formidler viden.

Centeret bidrager særligt med viden om sociale problemstillinger og løsninger inden for målgrupperne børn, unge og voksne, der har et kognitivt eller fysisk handicap. Der er særligt fokus på, at borgere med handicap kan mestre deres eget liv og indgå i samfundslivet med det vilkår, som det er, at leve med et handicap.  

Centeret arbejder fx inden for følgende målgrupper/områder: ADHD, autisme, udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, velfærdsteknologi, magtanvendelse, rehabilitering/recovery og hjælpemiddelområdet.

Opgaver i centeret

Centeret har disse hovedopgaver:

  • Understøttelse af implementeringen af lovgivningen på handicapområdet
  • Indsamling, udvikling og formidling af praksis- og forskningsbaseret viden, metoder og redskaber.
  • Kvalificering af de politiske beslutningsprocesser mellem minister og Folketinget

Bemanding

Centeret har en kontorchef, en souschef og en faglig leder. Centret har knap 35 medarbejdere.

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Sanna Dragholm
Kontorchef for Handicap

Aktuelle projekter

Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed arbejder aktuelt med disse projekter og større initiativer: