Social- og Boligstyrelsens resultatplan for 2024

Resultatplanen viser styrelsens målsætninger for 2024. Virksomhedsinstruksen beskriver styrelsens forretningsområde og ansvar for hovedkonti på bevillingslovene.

Resultatplanen er indgået mellem Social- og Boligstyrelsen og ministeriets departement.

Resultatplanen indeholder strategiske, kernefaglige, økonomiske og administrative målsætninger for 2024 og kan læses her:

Social- og Boligstyrelsens resultatplan 2024 (pdf)

Resultatplanen tager afsæt i de hovedopgaver, som Social- og Boligstyrelsen jf. finansloven skal varetage:

Social- og Boligstyrelsens hovedopgaver

Virksomhedsinstruks

Virksomhedsinstruksen for Social- og Boligstyrelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen (BEK nr. 116 af 19/02/2018) §16-§19 og Økonomistyrelsens ”Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser” af juni 2021.

Formålet med virksomhedsinstruksen er at beskrive Social- og Boligstyrelsens forretningsområde og give en oversigt over hvilke hovedkonti på finansloven, som styrelsen har ansvar for.

Social- og Boligstyrelsens virksomhedsinstruks (pdf)

Senest opdateret 07-11-2023