E-fakturering - information

Information til leverandører om E-fakturering

Når du som leverandør modtager en ordre fra en medarbejder i styrelsen, skal du være opmærksom på, at ordren indeholder nedenstående oplysninger, da de skal påføres fakturaen. Den originale faktura må eventuelt gerne vedhæftes som pdf eller tiff-fil i den elektroniske faktura.

Indhold af fakturaer til Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har følgende nedenstående EAN-numre, som er knyttet op til de forskellige afdelinger i styrelsen. Det korrekte EAN-nummer oplyses af medarbejder i styrelsen (bestilleren).

For yderligere informationer til fakturering vælg det EAN-nummer, som I har fået oplyst af bestilleren og hent oversigten. Oversigten beskriver hvilke oplysninger, der skal påføres på den elektroniske faktura til Social- og Boligstyrelsen.

Social- og Boligstyrelsens GLN/EAN-nummer: 5798000354838
VISOs GLN/EAN-nummer: 5798000355064
Tilskud GLN/EAN-nummer: 5798000354784
Puljer GLN/EAN-nummer: 5798000355262
Christiania GLN/EAN-nummer: 5798009814241

Social- og Boligstyrelsens CVR-nummer: 26144698

Faktureringsadresse:
Social- og Boligstyrelsen
Edisonsvej 1
5000 Odense C

Betalingsfrist: 30 dage fra fakturadato i henhold til Statens regler.

Almene fakturakrav 

Jf. Bekendtgørelse om merværdiafgift af 30.06.2015

  • Fakturadato
  • Fakturanummer
  • Leverandørens CVR-nr.
  • Købers navn/adresse.
  • Mængde/omfang og art af de leverede varer/ydelser
  • Leveringsdato/slutdato
  • Momsgrundlag
  • Gældende momssats.
  • Momsbeløb, der skal betales.

E-fakturering - hvordan?

Hvis du/I som leverandør ikke har mulighed for at fremsende regninger elektronisk fra eget faktureringssystem, er der på www.virk.dk oprettet en gratis fakturablanket, hvor leverandører til det offentlige kan indtaste fakturaer og kreditnotaer. Fakturablanketten overholder OIOUBL standarden (BillingBasic profilen) og sender via OIORASP.

Hent gratis fakturablanket på Virk

Format og transportstandard 

Siden 1. december 2011 har de offentlige myndigheder været forpligtet til at modtage regninger elektronisk og i et nyt format, OIOUBL, samt at overholde transportstandarden, OIORASP. OIORASP og OIOUBL er en samlet betegnelse for NemHandel.

NemHandel

Som leverandør kan du/I også hente et NemHandels program via www.NemHandel.dk, som kan bruges til at sende fakturaer og modtage forretningskvitteringer og på sigt også ordrer. Forudsætningen er, at de har et økonomisystem, som kan danne fakturaer i OIOUBL-format.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Social- og Boligstyrelsens regnskabsafdeling på tlf 41 93 24 30 (9.00-14.30) eller via mail til regnskab@sbst.dk

Indbetaling til Social- og Boligstyrelsen

Har du udstedt en kreditnota til Social- og Boligstyrelsen, der ikke kan modregnes i en anden faktura inden for 30 dage, beder vi dig indbetale beløbet på nedenstående bankkonto med tydelig angivelse af firmanavn samt kreditnotanummer.

Reg: 0216
Konto: 4069063721

Indbetalinger fra udlandet kan foretages via IBAN og SWIFT.
IBAN: DK9002164069063721
SWIFT: DABADKKK

Indbetaling i forbindelse med Rådgivning og Udredning (VISO):
Reg: 0216
Konto: 4069067751

Skal du derimod tilbagebetale uforbrugte midler ved et tilskudsfinancieret projekts afslutning, kan det ske med oplysning af journalnummer til en af nedenstående bankkonti.

Tilbagebetaling af tilskudsmidler:
Reg: 0216
Konto: 4069040128

Tilbagebetaling af Tips/Lotto midler:
Reg: 0216
Konto: 4069132715

Mere information om tilbagebetaling af tilskudsmidler og/eller Tips/Lotto midler kan findes her.

Senest opdateret 12-02-2024

Kontakt

Økonomi (regnskab)

Har du problemer med at maile til os?

Får du en fejlmelding, når du mailer til Social- og Boligstyrelsen, kan du i stedet skrive via vores kontaktformular: