Om webtilgængelighed og leverancer til Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen er som offentlig myndighed pålagt, at alt, der sendes eller publiceres digitalt til en bred målgruppe, fx her på hjemmesiden, skal leve op til visse specifikke krav om webtilgængelighed. Her på siden kan du læse mere om, hvad det indebærer for dig som leverandør.

Webtilgængelighed, også kaldet handicap-tilgængelighed, i digitale leverancer betyder, at de digitale produkter skal være tilgængelige for personer, der har et handicap. Det vil sige, at produktets indhold skal kunne tilgås enten via assisterende teknologi eller ved at tilbyde alternativer til det medie, som produktet oprindeligt er udformet i, fx:

  • En podcast, der også formidles som transskription til hørehæmmede
  • En video, der er tekstet til hørehæmmede
  • En PDF, der er opmærket, så den kan læses højt af en skærmlæser
  • En hjemmeside, der kan læses op af en skærmlæser

Læs mere om lovgivningen her

PDF-filer

For alle materialer, fx rapporter, forløbsbeskrivelser, pjecer mv., som skal formidles digitalt via Social- og Boligstyrelsens hjemmeside i PDF-format eller lignende, gælder, at de skal være opmærkede, så de overholder kravene i lovgivning og dermed kan anvendes meningsfuldt med assisterende teknologier, såsom skærmlæsere mv. 

Alle leverede PDF-filer skal leve op til lovgivningen, hvilket vil sige gældende internationale retningslinjer for teknisk tilgængelighed (EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) herunder WCAG 2.1 på niveau AA. I praksis beder vi alle leverandører om at PDF-filer kan gennemgå en fejlfri test i forhold til PDF/UA standarden.

Social- og Boligstyrelsen foretager konsekvent automatiserede tests af vores PDF-leverancer, men vuderer også periodisk PDF-filerne manuelt. Vi anvender værktøjet PAC 2024 til at tjekke PDF-filer med.

Læs om EN 301 549 her

Læs om WCAG 2.1 her

Læs mere om PAC 2024 her

Video og lyd

Lyd/podcasts og videoer, som skal publiceres online, fx til brug på YouTube, LinkedIn, SoundCloud eller som en del af e-læringsmaterialer, skal også overholde kravene til handicap-tilgængelighed.

Det betyder i praksis, at vi beder leverandører om at supplere med medie-alternativer til de tidsafhængige medier der leveres. Fx skal videoer som minimum undertekstes og lyd som minimum transskriberes, så modtageren kan tilgå indholdet via et andet medium end det oprindelige.

I praksis stiller vi derfor følgende krav til leverandører:

  • Videoer skal leveres med en separat undertekst-fil i velegnet format (fx SRT).
  • Lydfiler skal leveres med en transskribering, som kan indlejres nær lydfilens placering.
  • Synstolkning skal desuden leveres, hvor målgruppen er af særlig karaktér (fx hvis målgruppen er blinde eller svagsynede) eller hvor normal undertekstning i sig selv ikke formidler videoens indhold.

Webplatforme

Der er ligeledes krav til leverandører af ny platforme på web. Her er kravene til handicap-tilgængelighed meget lig de krav, der stilles til PDF-filer.

For at en hjemmeside er tilgængelig, kræver det, at den er opmærket på en konsistent og meningsfuld måde, fx at overskrifter, tekst, navigationselementer mv. er opmærkede i den bagvedliggende kode.

De officielle krav til en tilgængelig hjemmeside er indeholdt i WCAG 2.1 (Web Consortuim Accesisbility Guidelines), som der refereres direkte til i EU-direktivet EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) og som danner baggrund for den danske lovgivning.

Såfremt Social- og Boligstyrelsen er direkte afsender på eller bliver ejer af den webbaserede platform, skal denne desuden forsynes med en såkaldt tilgængelighedserklæring, som oprettes i et system hos Digitaliseringsstyrelsens. Tilgængelighedserklæringen er et standardiseret dokument, der specificerer i hvor høj grad, at webplatformen er handicap-tilgængelig.

Erklæringen oprettes af Social- og Boligstyrelsen, men udarbejdes i samarbejde med leverandøren.

Find WCAG 2.1 her

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen

Kontakt

Jesper Burgdorff Johansen
Webredaktør

Utilgængeligt materiale?

Oplever du materiale på vores hjemmeside, som ikke lever op til kravene om webtilgængelighed, kan du kontakte os via vores webformular.

Kontakt os her