Sikkerhed

Kontoret for Sikkerhed arbejder med sikkerhed i byggeriet. Det sker bl.a. gennem byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet, og certificeringsordninger. Videre varetages danske interesser i forhold til EU-regulering for byggevarer. Endelig varetages administration af statens aftaler med Christiania.

Kontorets opgaver

Kontoret varetager disse hovedopgaver:

  • Minister- og departementsbetjening i bred forstand
  • Udvikling og drift af byggelovningens sikkerhedsmæssige krav til brand og bærende konstruktioner og den kommunale byggesagsbehandling. Sker i tæt dialog med branchen, kommunerne m.fl.
  • Deltager i EU-regi i arbejdet med forordninger, direktiver og standarder inden for byggevarer, bærende konstruktioner og brandforhold.
  • Opfølgning på aftalerne med Christiania om genopretning, vedligeholdelse og drift af området.

Bemanding

Kontoret for Sikkerhed består af én kontorchef og ca. 23 medarbejdere fordelt på generalister, jurister og ingeniører/teknikere.

 

Kontakt

Søren Hansen Thomsen
Kontorchef