Børn, Unge og Familier

Centeret arbejder med udsatte børn og unge fra 0 til ca. 25 år og deres familier. Centeret udvikler virksom praksis, understøtter implementeringen af aktuelt bedste viden og gældende lovgivning, og formidler viden til landets kommuner, regioner og sociale tilbud.

Centeret beskæftiger sig med med forebyggelse, opsporing, myndighedssagsbehandling og sociale indsatser på alle dele af indsatstrappen, herunder anbringelsesområdet og overgangen til voksenlivet.

Opgaver i centeret

Centeret varetager disse hovedopgaver:

  • At indsamle, udvikle og formidle praksis- og forskningsbaseret viden om, hvad der virker i praksis på udsatte børn og unge-området
  • At understøtte implementeringen af aktuelt bedste viden og gældende lovgivning på børne- og ungeområdet i landets kommuner, regioner og sociale tilbud
  • At kvalificere den nationale politikudvikling på udsatte børn og unge-området.

Bemanding

Centeret består af to kontorchefer, fem faglige ledere og ca. 70 medarbejdere.

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Jakob Tjalve
Kontorchef

Kontakt

Hanne Nielsen
Kontorchef

Kontakt

Lene Klokker
Sekretær

Aktuelle projekter

Børn, Unge og Familier arbejder aktuelt med disse projekter og større initiativer: