Implementering og Udmøntning

Implementering og Udmøntning arbejder på tværs af social- og ældreområdet med at skabe de bedste rammer for effektiv implementering. Kontoret udmønter politisk afsatte midler til kommunerne, regioner og organisationer i civilsamfundet. Endeligt er kontoret ansvarligt for Social- og Boligstyrelsens samarbejde med fonde.

Opgaver i centeret

Centeret varetager disse hovedopgaver:

  • Skabe rammer for og understøtte arbejdet i Social- og Boligstyrelsen med at implementere og omsætte viden og lovgivning på det sociale område effektivt til praksis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud.
  • Udmelde, sagsbehandle, træffe afgørelse om og følge op på tildeling af tilskudsmidler fra ansøgningspuljer og direkte tilskud på både social- og ældreområdet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsens fagkontorer, økonomikontor og jurakontor samt en række eksterne aktører.
  • Samarbejde med departement og fagkontorer om udvikling af nye initiativer, som indeholder tilskud.
  • Understøtte implementeringen af ministeriets strategi for styrket dialog og aktivt samarbejde med fonde.

Bemanding

Centeret består af en kontorchef, tre faglige ledere og cirka 30 medarbejdere.

Senest opdateret 20-09-2021

Kontakt

Anja Marie Toxværd Ramussen
Kontorchef