Bæredygtighed

Kontoret for Bæredygtighed arbejder med sundhed, energi og bæredygtighed i byggeriet. Det sker bl.a. ved at sikre, at bygherrer og byggebranchens virksomheder opfører og renoverer bygninger, der er sunde og klimavenlige.

Kontorets opgaver

Kontoret varetager disse hovedopgaver: 

  • Understøttelse ifm. implementeringen af lovgivningen på byggeområdet ift. sundhed, energi og klima
  • Implementering af national strategi for bæredygtigt byggeri (2020 -) i tæt dialog med byggebranchen
  • Vejledning af borgere, kommuner, byggebranchen og dets interessenter om bygningsreglementets kapitler vedr. energi, sundhed, indeklima, mm.

Bemanding

Kontoret for Bæredygtighed består af én kontorchef og ca. 20 medarbejdere fordelt på generalister, ingeniører og teknikere.

Kontakt

Berit Ipsen Hansen
Kontorchef