Gebyrer

I forbindelse behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse kan kommunerne opkræve et byggesagsgebyr fra ansøgeren.

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse.

Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre, fast gebyr eller kommunalbestyrelsen kan vælge at lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere.

Hvis der opkræves et fast gebyr, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr.

Der kan maksimalt opkræves 1.175 kr. som et fast gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv sin timepris. Hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle de byggesager.

Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets § 39.

Kontakt

Byggeri