Udmelding for 2019

I 2019 var rammen for pulje til landsbyfornyelse på 125,9 mio. kr. Dertil kom restmidler fra 2014 - 2017 på omkring 4,5 mio. kr.

Rammen blev fordelt mellem de 56 berettigede kommuner efter den objektive fordelingsnøgle.