Udmelding for 2020

Styrelsen har den 20. februar 2020 udmeldt rammen til landsbyfornyelse til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 489 af 29. april 2019 om landsbyfornyelse.

Rammen kan anvendes til bl.a. bygningsfornyelse, områdefornyelse, genhusning og kondemnering frem til 20. februar 2022.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse udgør 150.261.900 kr. i 2020. Heraf er 4.961.900 kr. overført fra tidligere rammer.

Fordelingen til den enkelte kommune sker efter en fordelingsnøgle baseret på objektive kriterier, der er fastsat af boligministeren.