Udmelding for 2022

Social- og Boligstyrelsen har den 14. februar 2022 udmeldt rammen til landsbyfornyelse til de kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 98 af 27. januar 2021 om landsbyfornyelse.

Rammen kan anvendes til bl.a. bygningsfornyelse, områdefornyelse, genhusning og kondemnering.

Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse udgør 205.850.666 kr. i 2022. Heraf er 6.350.666 kr. overført fra tidligere rammer.

Fordelingen til den enkelte kommune sker efter en fordelingsnøgle baseret på objektive kriterier, der er fastsat af boligministeren.

Læs mere i udmeldingen af den statslige udgiftsramme for landsbyfornyelse for 2022

Hent oversigten over tildelte midler 2022