Ansøgningspulje til udbredelse af livshistorieteknologi til mennesker med demens og deres pårørende

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

10. maj 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at udbrede digitale løsninger og velfærdsteknologi, der kan bidrage til at vække erindring om det levede liv og den enkeltes identitet og livshistorie, øge dialogen om borgerens ønsker til dagligdagen samt understøtte øget trivsel og livskvalitet hos mennesker med demens på plejehjem og deres pårørende ved at styrke anvendelsen af livshistorier i plejehjemsmedarbejdernes daglige pleje, omsorg og tilrettelæggelse af aktiviteter.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner, private leverandører af plejehjem og selvejende institutioner i ældreplejen.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere med demens på plejehjem og deres pårørende.

Projektperiode

1. september 2024 til 31. december 2025.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udbredelse af eksisterende teknologi, herunder digitale og virtuelle løsninger, som kan styrke brugen af livshistorier. Der kan desuden søges om støtte til udgifter, som er nødvendige for at tilpasse eksisterende teknologi på plejehjem.

Midler til fordeling

11.210.000 kr

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.86.16.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet primo juli måned 2024.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 9. april 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Se spørgsmål og svar fra informationsmødet den 9. april 2024 under Materiale 2024 - er opdateret den 6. maj 2024.

Senest opdateret 10-05-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Michael Sams Eschelsen
mses@sbst.dk