Ansøgningspulje til demensvenlige tiltag, herunder boformer

Ansøgningspuljens formål er at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund gennem lokale eller landsdækkende tiltag.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 10. august 2022 kl. 12:00. 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at understøtte udviklingen af et demensvenligt samfund gennem lokale eller landsdækkende tiltag, herunder boformer, for mennesker med demens og deres pårørende.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Tilskud kan ydes til kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mennesker med demens og deres pårørende.

Projektperiode

1. oktober 2022 til 31. december 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan fra ansøgningspuljen ydes tilskud til udgifter relateret til at udvikle et demensvenligt samfund gennem lokale eller landsdækkende tiltag, herunder boformer, for mennesker med demens og deres pårørende.

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 15,7 mio. kr. til ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning via Tilskudsportalen indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

 

Finanslovskonto

§ 15.86.10.10.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøger får svar på ansøgningen i september 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen. Ansøges der via Tilskudsportalen skal budgetskemaet indtastes direkte i skemaet på portalen.

Ansøgningsskema er opdateret d. 04-08-2022

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (indtastes direkte i Tilskudsportalen)

Senest opdateret 19-01-2024

Kontakt

Tilskudsadministration