Ansøgningspulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin

Ansøgningspuljen skal understøtte en kompetenceudvikling, der skal styrke personalets færdigheder på demensområdet, hvilket skal medvirke til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Fordelte tilskud

Se oversigten over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

 5. november 2021 kl. 12:00.

Formål

Ansøgningspuljen skal understøtte en kompetenceudvikling, der skal styrke personalets færdigheder på demensområdet, hvilket skal medvirke til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af almen praksis, regioner, kommuner, friplejehjem, regionale, private og selvejende leverandører.

Målgruppe

Målgruppen for kompetenceløftet er de forskellige fagprofessionelle, herunder især frontpersonalet, som beskæftiger sig med pleje, omsorg og behandling af mennesker med demens, og hvor et kompetenceløft kan medvirke til at nedsætte forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens.

Målgruppen omfatter således alle fagprofessionelle, som mennesker med demens er i berøring med, dvs. i hjemmet, i plejebolig/plejecenter samt i behandlingssystemet, herunder social- og sundhedsmedarbejderne, læger og sygeplejerskerne, samt pædagoger og terapeuter, som står for de daglige aktiviteter i plejecenteret. 

Projektperiode

1. december 2021 til 31. maj 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om midler til både praksisnær læring på alle niveauer i pleje- og behandlingsindsatsen, samt formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Midler til fordeling

23,6 mio. kr.

Tidshorisont 

Ansøger kan forvente svar på sin ansøgning medio december. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.86.08.10. 

Senest opdateret 14-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration