Ansøgningspuljen til ældrevenlige byer

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Fordelte tilskud

Se listen over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

Bemærk ny ansøgningsfrist
31. oktober 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til en ældrevenlig indretning af byrum til gavn for ældres sundhed, trivsel og indsatsen mod ensomhed.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er ældre borgere fra og med 65 år.

Projektperiode

1. januar 2024 til 31. december 2026

Hvad kan der søges støtte til?

Midlerne kan blandt andet anvendes til frikøb af medarbejdere, der skal arbejde med forskellige aktiviteter til involvering af målgruppen i indretningen af ældrevenlige byrum. Fx:

  • Udarbejdelse af handleplan
  • Udarbejdelse af kommunikationsplan og informationsmateriale
  • Gennemførelse af interview, fokusgrupper mv.
  • Gennemførelse af område-observationer
  • Gennemførelse af brugerrejse-observationer
  • Udarbejdelse af bylivsfortællinger

 Midlerne kan ikke anvendes til at dække udgifter til anlæg, ombygning og renovering.

Midler til fordeling

30,6 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis. 

Finanslovskonto

§ 15.85.37.10

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i december.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen.

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Camilla Bæth Dehn
cabh@sbst.dk