Ansøgningspuljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Ansøgningspuljens formål er at forebygge og nedbringe sygefravær blandt medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen

Ansøgningsfrist

12. maj 2022 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at forebygge og nedbringe sygefravær blandt medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er hjemmeplejeenheder, private leverandører i den udførende hjemmepleje, kommunale plejehjem, selvejende institutioner og friplejehjem i ældreplejen. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er ansatte på plejehjem og i ældreplejen. 

Projektperiode

1. august 2022 til 31. december 2025. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til konkrete indsatser til nedbringelse af sygefraværet. 

Midler til fordeling

9,5 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.85.35.10. 

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar ultimo juni 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format. Budgetskemaet skal ligeledes udfyldes i skabelonen nedenfor og indsendes.

Denne ansøgningspulje kan søge via Tilskudsportalen, hvor ansøgning, budgetskema og eventuelle bilag vedlægges. 

Bekendtgørelse

Vejledning

Ansøgningsskema (udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen) 

Budgetskema (udfyldes og vedhæftes i Tilskudsportalen) 

Fordelte tilskud

Senest opdateret 01-07-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Camilla Bæth Dehn