Ansøgningspulje til at modvirke ensomhed og funktionstab hos ældre borgere

Herunder kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

26. april 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at modvirke ensomhed og funktionstab hos ældre borgere

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Civilsamfundsorganisationer og foreninger

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er ældre borgere, over 65 år, der oplever eller er i risiko for ensomhed og funktionstab. Ældre mænd skal være en del af projektets samlede målgruppe.

Projektperiode

1. august 2024 til 31. december 2025

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ydes tilskud til udgifter i projektets aktiviteter i forbindelse med etablering af sociale relationer for ældre borgere samt modning og videreudvikling af fire principper for at modvirke ensomhed og funktionstab hos ældre borgere.

Midler til fordeling

10,8 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.85.32.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet ultimo juni 2024

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et gratis virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 20. marts 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Senest opdateret 27-03-2024
Kontakt

Tilskudsadministration

Tlf. 72 42 41 33
tilskudsforvaltning@sbst.dk

Faglige spørgsmål