Ansøgningspulje til mere hjemlighed på plejehjem

Ansøgningspuljen har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets plejehjem mv.

Ansøgningsfrist

Der var ansøgningsfrist den 24. september 2021 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljen har til formål at skabe mere hjemlige rammer med afsæt i beboernes ønsker på landets plejehjem mv. Dette kan eksempelvis understøttes ved at beboere og pårørende får bedre mulighed for at udfolde deres daglige liv sammen på plejehjemmet, ved at styrke selvbestemmelse over eget liv, ved at skabe indbydende og hjemlige omgivelser både inde og ude, samt ved at understøtte, at det levede liv også er en del af boligen og fællesarealerne på plejehjem.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem.

Målgruppe

Den primære målgruppe er borgere, der er bosat på plejehjem samt sekundært deres pårørende med henblik på at skabe en øget grad af hjemlighed.

Projektperiode

31. december 2021 til 30. april 2023.

Hvad kan der søges støtte til?

Puljen kan bl.a. søges til etablering af åbne og indbydende indgangspartier, etablering af hyggelige opholdsrum og spisestuer uden for den private bolig, hvor det er muligt at have besøg af familien, samt etablering af attraktive steder inde som ude for både børn og voksne, fx små legepladser/legerum, og det omgivne samfund, der inviterer til nærvær og samvær.

Midler til fordeling

19,6 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.85.21.10.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på ansøgning primo december 2021. 

Senest opdateret 21-12-2021

Kontakt

Tilskudsadministration