Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter

Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter, jf. Satspuljeaftalen for 2014

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

26. marts 2014

Formål

Puljens formål er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af frivillige organisationer, private aktører, NGO’er mv. Det er puljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO’er, frivillige organisationer, private aktører mv. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Frivillige organisationer, private aktører, NGO’er og lignende. 

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra puljen, omfatter alle socialt udsatte grupper og personer i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, NGO’er de frivillige aktører gennemfører.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2018.

Hvad kan der søges støtte til?

De projekter, der kan modtage støtte fra puljen, skal medvirke til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen og/eller medvirke til at skabe gode forhold for mennesker med handicap.

Midler til fordeling

Der er afsat 72,4 mio. kr. over fire år.

Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2014, 27,8 mio. kr. i 2015, 19,7 mio. kr. i 2016 og 21,5 mio. kr. i 2017.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.75.90.

Senest opdateret 21-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration