Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper.

Ansøgningsfrist

8. august 2017 kl. 12.00

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper.

Det er ansøgningspuljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle, NGO’er, frivillige organisationer og private aktører har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, der kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, frivillige aktører gennemfører.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 1. oktober 2017 til 31. september 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til lønudgifter, honorarer til konsulenter, revisor, forsikringer, transport, aktiviteter, formidling, lokaler samt til småanskaffelser.

Midler til fordeling

Der er afsat 20 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.75.14.

Senest opdateret 25-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration