Ansøgningspulje til indkøb af og instruktion i brug af sikkerhedsudstyr på socialpsykiatriske botilbud

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

5. september 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at øge sikkerheden og trygheden på socialpsykiatriske botilbud, via midler til indkøb af og instruktion i brugen af sikkerhedsudstyr og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommunale, regionale, private og selvejende socialpsykiatriske botilbud.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere og beboere på socialpsykiatriske botilbud.

Projektperiode

1. december 2024 til 31. december 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til indkøb af og instruktion i brugen af sikkerhedsudstyr andre tryghedsskabende og sikkerhedsmæssige tiltag, der kan bidrage til at øge trygheden og sikkerheden på socialpsykiatriske botilbud, eksempelvis:

  • Fysisk indretning, der tager højde for målgruppen på tilbuddets behov og udfordringer. 
  • Fysisk indretning af lokaler, der gør det muligt for beboere og medarbejdere at trække sig tilbage, hvis en situation udvikler sig uhensigtsmæssigt.
  • Fysisk indretning der har fokus på at skabe rette sansemæssig påvirkning af beboerne.
  • Tekniske hjælpemidler som eksempelvis alarm- eller kaldesystemer, som kan aktiveres enkelt og diskret, herunder instruktion og oplæring i korrekt brug af disse.
  • Digitale redskaber med et tydeligt tryghedsskabende eller sikkerhedsmæssigt fokus, herunder instruktion og oplæring i korrekt brug af disse.

Midler til fordeling

29,1 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.75.60.20.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet ultimo oktober 2024

Bilag

Til ansøgningen skal der medsendes følgende bilag:

  • Et budget for projektet, inklusiv eventuelle budgetnoter. Ansøgningspuljens budgetskabelon skal anvendes og budgettet skal indeholde fyldestgørende kommentarer eller noter til budgetposterne.

Såfremt man siden 1. januar 2024 har modtaget et eller flere påbud vedrørende vold eller risiko for vold (jf. vejledningens afsnit 9, Ad 2), skal ansøger indsende følgende:

  • De påbud modtaget fra Socialtilsynet og/eller Arbejdstilsynet siden 1. januar 2024, som ansøger selv vurderer lever op til vejledningens definitioner af vold eller risiko for vold. 

Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et gratis virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 15. august 2024 kl. 10.00 - 11.30

Mødet holdes via Zoom, hvor der kan stilles spørgsmål via chatfelt.

Tilmeld dig til informationsmødet

Senest opdateret 11-06-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Sten Barsøe
sbar@sbst.dk