Ansøgningspuljen til forsøgsordning med etablering af afklaringspladser

På denne side kan du læse mere om formål, kriterier, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

OBS

Modelbeskrivelsen for afprøvning af afklaringspladser blev publiceret den 11-12-2023.
Den kan tilgås nederst på siden under materiale

Fordelte tilskud

Se liste over fordelte tilskud for 2023 her

Ansøgningsfrist

13. november 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at udvikle og afprøve en model for afklaringspladser, der sikrer, at borgere, der udskrives fra behandling i den regionale psykiatri, kan modtage socialfaglig støtte i en overgangsperiode, mens der sker afklaring af borgerens videre forløb og eventuelle behov for et kommunalt tilbud.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere fra 18 år med psykiske lidelser, der udskrives, fra den regionale psykiatri, og som enten ikke modtager en social indsats, men vurderes at have behov herfor for at kunne udskrives, 
eller som modtager en social indsats, men vurderes at have behov for en mere omfattende indsats, i en kortere eller længere periode i forlængelse af udskrivningen.

Projektperiode

1. april 2024 til 31. marts 2026.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om tilskud til at afprøve en forsøgsordning til etablering af afklaringspladser for borgere, der udskrives fra behandling i den regionale psykiatri.

Midler til fordeling

27.160.000 kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.59.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet i december 2023

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 26. september 2023.

Se spørgsmål og svar fra mødet under Materiale 2023 "Øvrigt materiale"

Spørgsmål og svar er senest opdateret den 31. oktober 2023 

Senest opdateret 12-12-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Michael Sams Eschelsen
Fuldmægtig
mses@sbst.dk