Ansøgningspuljen: Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte kommunernes strategiske udvikling og omlægning af indsatsen på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering.

Ansøgningsfrist

24. september 2019 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte kommunernes strategiske udvikling og omlægning af indsatsen på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering.
 
De kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen, skal indgå i et partnerskab med Social- og Boligstyrelsen og den eksterne leverandør. De skal være med til at udvikle og afprøve et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatriområdet med et større fokus på recovery og rehabilitering. Kommunerne skal således bidrage med at dele, drøfte og udvikle ny viden og aktivt omsætte denne viden i praksis og dermed udvikle den kommunale socialpsykiatri. Ud over at udvikle og omlægge sin egen socialpsykiatri skal kommunen - med udgangspunkt i egne erfaringer – medvirke i udviklingen af et generisk koncept. Konceptet skal kunne anvendes af alle landets kommuner, der ønsker en udvikling og omlægning til en recovery-orientereret og rehabiliterende tilgang.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er alle landets kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere over 18 år, som har psykiske vanskeligheder, og som enten modtager eller med den rette indsats kan forebygge behovet for at modtage ydelser efter serviceloven.

Projektperiode

01.01.2020 – 30.09.2022.

Hvad kan der søges støtte til?

Projektudgifter i relation til projektet. 

Midler til fordeling

13,0 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15. 75. 55. 10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration