Ansøgningspulje til øget kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien - Genudmelding

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at styrke kompetencerne og kvaliteten i socialpsykiatrien.

OBS

På baggrund af et spørgsmål som Social- og Boligstyrelsen har modtaget, præciseres det, at selvejende socialpsykiatriske botilbud og bostøtteteams, jf. servicelovens §§ 85, 107, og 108, inklusiv § 85 tilknyttet boliger efter almenboligloven §105 er omfattet af ansøgerkredsen.

Ansøgningsfrist

28. november 2023 kl. 12.00.

Fordelt tilskud

Se oversigten over fordelte tilskud 2023 her.

Se oversigten over fordelte tilskud - restbeløb 2023 her.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at styrke kompetencerne og kvaliteten i socialpsykiatrien.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er de enkelte kommunale, regionale og private socialpsykiatriske botilbud og bostøtteteams, der har behov for et kompetence løft af relevante medarbejdere eller at styrke kvaliteten af tilbuddet og indsatserne til borgerne.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere på socialpsykiatriske botilbud og bostøttemedarbejdere i socialpsykiatrien.

Projektperiode

1. december 2023 - 31. december 2026

Hvad kan der søges støtte til?

Aktiviteter der bidrager til opfyldelse af projektets formål. Aktiviteter der er tilskudsberettigede er:

1) Faglig relevante kurser, der giver et kompetenceløft af relevante medarbejdere. Aktiviteterne må ikke indgå som en del af kompetencegivende uddannelse. 

2) Aktiviteter og kurser der er målrettet målgruppen, der giver et kompetenceløft eller styrker kvaliteten af tilbuddet, og indsatserne til borgerne. Herunder bidrager til organisatorisk læring og fælles faglig opkvalificering i tilbuddet

Midler til fordeling

4.201.063 kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.54.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet december 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 23. august 2023.

Se materiale fra informationsmødet under "Materiale 2023".

 

Senest opdateret 19-02-2024

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Katja Rasmussen
Socialfaglig konsulent
tilskudsforvaltning@sbst.dk