Ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Ansøgningspuljens formål er at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og derigennem sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats.

Ansøgningsfrist

29. juni 2018 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og derigennem sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats.  Det forventes at støttede projekter implementerer en omkostningseffektiv og virkningsfuld indsats for borgere, som lever i langvarigt hjemløshed, hvilket skal medvirke til, at flere borgere i hjemløshed med komplekse problemstillinger kan modtage en virksom indsats, der er tilpasset deres behov.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Der kan søges støtte til løn, transport, aktiviteter, driftsudgifter i forbindelse med omlægningen, lovpligtige forsikringer og revision.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere, som lever i langvarig hjemløshed og som har komplekse sociale problemstillinger.

Projektperiode

1. november 2018 til 31. december 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til løn, transport, aktiviteter, driftsudgifter i forbindelse med omlægningen, lovpligtige forsikringer og revision.

Midler til fordeling

19,8 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.46.60.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Senest opdateret 24-11-2021

Kontakt

Tilskudsadministration