Ansøgningspulje til Housing First for unge

Formålet med ansøgningspuljen er at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var den 15. maj 2020 kl. 12:00

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte og kvalificere kommunernes arbejde med de unge i risiko for hjemløshed samt unge i hjemløshed.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er kommuner, som har unge i risiko for hjemløshed og unge i hjemløshed.

Med ansøgningspuljen udvikles og afprøves en ny samlet Housing First-indsats målrettet unge, så kommunerne kan styrke indsatsen over for unge med særlige sociale udfordringer via et skærpet fokus på den helt tidlige forebyggelse.

Det forventes, at ca. 5 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er unge mellem 14 og 24 år, som er i risiko for, eller som allerede lever i, hjemløshed, og som behøver en indsats for at sikre en stabil boligløsning og styrke de private netværk.

Målgruppen er udover hjemløshed kendetegnet ved at have eller være i betydelig risiko for at få komplekse sociale problemstillinger.

Projektperiode

1. august 2020 til 31. december 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til udgifter til løn, herunder frikøb af medarbejdere til deltagelse i Social- og Boligstyrelsens kompetenceudvikling, transport, aktiviteter, dokumentation, samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med at udvikle og afprøve indsatsen. 

Midler til fordeling

Der er afsat i alt 21,6 mio. kr. i perioden 2020-2021 til ansøgningspuljen, der udmøntes én gang i 2020. 

Der er afsat 8,3 mio. kr. i 2020 og 13,3 mio. kr. i 2021.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.46.40.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration