Ansøgningspulje til viden og formidling om tolkning til borgere med grønlandsk baggrund i Danmark

Herunder kan du læse mere om formål, ansøgerkreds, målgruppe, frister med mere for puljen.

Ansøgningsfrist

9. august 2024 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at understøtte, at der formidles viden og information om tolkning til borgere med grønlandsk baggrund i Danmark, herunder i forbindelse med sociale sager, således at både myndigheder og private i form af NGO’er, selvejende institutioner, frivillige organisationer, foreninger mv. kan få en indgang, de kan anvende, når de har behov for at tilvejebringe tolkning til borgere med grønlandsk baggrund i Danmark.

Ansøgningspuljen har ligeledes til hensigt at styrke tolkningen til borgere med grønlandsk baggrund i Danmark gennem kompetenceudvikling af tolke.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organisationer i form af selvejende institutioner, NGO’er, frivillige organisationer, foreninger mv.

Offentlige myndigheder og institutioner samt enkeltpersoner er ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med organisationens/kommunens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via tilskudsportalen.

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere i Danmark med grønlandsk baggrund, der har behov for tolkebistand.

Projektperiode

1. oktober 2024 til 31. december 2027.

Hvad kan der søges støtte til?

Aktiviteter og indsatser, der kan understøtte, at der formidles viden og information om tolkning til borgere med grønlandsk baggrund i Danmark.

Tilskud til kompetenceløft af grønlandsksprogede tolke, fx gennem kurser inden for sprog, kultur, etik.

Tilskud til løn til medarbejdere, der deltager i projektet, samt andre relevante udgifter til projektets gennemførelse.

For en nærmere beskrivelse af tilskudsberettigede udgifter se ansøgervejledningen.

Midler til fordeling

5,8 mio. kr.

Midlerne fordeler sig med 1,45 mio. kr. årligt i perioden fra 2024 til og med 2027.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis.

Finanslovskonto

§ 15.75.42.10.

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet ultimo september 2024.

Bilag

Til ansøgningen:

  • Skal der medsendes et budget for projektet. Ansøgningspuljens budgetskabelon skal anvendes og budgettet skal indeholde fyldestgørende kommentarer/noter til budgetposterne.
  • Kan der vedlægges en separat tidsplan for projektet.

Øvrige bilag, som fremsendes, vil ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 18. juni 2024.

Ønsker du at få tilsendt præsentationsmaterialet fra informationsmødet kan du kontakte Social- og Boligstyrelsen på mail tilskudsforvaltning@sbst.dk.

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Dorthe Skov
dos@sbst.dk