Ansøgningspulje til styrket indsats til specialiseret behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen

Ansøgningspuljens formål er at støtte civilsamfundsaktører, der yder specialiseret behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Fordelte tilskud

Se listen over fordelte tilskud 2023 her

Ansøgningsfrist

9. august 2023 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte civilsamfundsaktører, der yder specialiseret behandling og rådgivning til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Civilsamfundsaktører, herunder selvejende institutioner

Målgruppe

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen, og som har senfølger efter det traume, de har været udsat for.

Projektperiode

1. oktober 2023 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Lønudgifter til at yde specialiseret behandling og rådgivning, projektledelse, specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter, lokaler mv.

Midler til fordeling

25,0 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.39.10

Tidshorisont

Ansøgningspuljen forventes udmøntet medio september 2023.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon samt øvrige bilag.

Denne ansøgningspulje kan ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen har afholdt virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 12. juni 2023.

Materiale fra informationsmødet kan ses under "Materiale 2023".

Relevante links

Læs om viden om arbejde traumebevidst

Læs om viden og inspiration til at arbejde helhedsorienteret

Senest opdateret 18-09-2023

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Christine Høstbo
Fuldmægtig
chos@sbst.dk