Ansøgningspuljen til overgangs- og peerstøtte til udsatte grønlændere i Danmark

Med ansøgningspuljen kan kommuner søge om støtte til at udvikle og afprøve en indsats med CTI – Critical Time Intervention, som metode i den kommunale forvaltning, hvor en koordinerende, gennemgående kommunal støtteperson yder en intensiv, tidsafgrænset indsats i kombination med frivillig peer-støtte, der gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats.

Ansøgningsfrist

18. august 2017 kl. 12.00.

Formål

Med ansøgningspuljen kan kommuner søge om støtte til at udvikle og afprøve en indsats med CTI – Critical Time Intervention, som metode i den kommunale forvaltning, hvor en koordinerende, gennemgående kommunal støtteperson yder en intensiv, tidsafgrænset indsats i kombination med frivillig peer-støtte, der gør det muligt at etablere og fastholde en længerevarende kontakt til udsatte grønlændere med henblik på, at målgruppen opnår en bedre effekt af den sociale indsats. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgerkredsen er landets kommuner.

For at kommuner kan opnå tilskud fra ansøgningspuljen, skal der være indgået en formel samarbejdsaftale med en eller flere civilsamfundsorganisationer, der har erfaring med at arbejde med målgruppen af udsatte grønlændere. 

Målgruppe

Målgruppen for ansøgningspuljen er herboende, socialt udsatte grønlændere, herunder nytilflyttede grønlændere med behov for en særlig og intensiv indsats i en begrænset periode.

Projektperiode

Midlerne skal anvendes i perioden 15. oktober 2017 til 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om midler til afprøvning af CTI metoden kombineret med frivillig peer- støtte i projektperioden, herunder støtte til koordinering og projektledelse i både kommune og civilsamfundsorganisation. Udgifter kan dække projektledelse, løn- og konsulenthonorar, udgifter til lokaler, formidling og aktiviteter, transport- og rejseudgifter, kontorhold, materialeanskaffelse mv.

Midler til fordeling

Der er samlet 15.2 mio. kr. til fordeling til forventeligt 2 - 4 kommuner.

Finanslovskonto

FL § 15.75.35.60.

Senest opdateret 08-03-2021

Kontakt

Tilskudsadministration