Ansøgningspuljen til etablering af pladser på kvindekrisecentre

Der er udmeldt en ansøgningspulje på 48,8 mio.kr. til etablering af ekstra pladser på kvindekrisecentre. Det er muligt at etablere helt nye kvindekrisecentre såvel som nye pladser på eksisterende kvindekrisecentre for puljemidlerne. Der kan søges om støtte til at dække etableringsomkostninger.

Fordelte tilskud 

Se fordelte tilskud fra ansøgningspuljen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist var den 9. november 2020 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at sikre, at kvinder i målgruppen for kvindekrisecentre hurtigt får den hjælp, de har behov for.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er eksisterende kvindekrisecentre og aktører, der ønsker at etablere et kvindekrisecenter efter servicelovens § 109.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er kvinder i målgruppen for kvindekrisecentre og deres medfølgende børn.

Projektperiode

1. december 2020 til 31. december 2021

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til at dække etableringsomkostninger ved at oprette ekstra pladser på eksisterende kvindekrisecentre eller helt nye kvindekrisecentre. Etableringsomkostninger dækker ikke nybyggeri, men kan fx være renovering og indretning af eksisterende bygninger.

Midler til fordeling

Der er 48,8 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales kvartalsvis. 

Finanslovskonto

§ 15.75.32.20.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon og budgettet i excel-skemaet. 

Når du vil sende ansøgningen, skal du i word først gemme din ansøgning som PDF-fil og klikke på knappen ”indsend din ansøgning”, hvorefter du via e-Boks kan uploade din ansøgning, medfølgende eventuelle bilag.
Senest opdateret 10-01-2022

Kontakt

Tilskudsadministration

Faglige spørgsmål

Camilla Bæth Dehn