Ansøgningspulje til styrket indsats til mænd i krise

Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af fx partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv..

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

10. oktober 2019 kl. 12.00.

Formål

Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af fx partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er mænd, som har været udsat for vold i nære relationer, eller på anden måde oplever en krise i livet, der kan give risiko for en social marginalisering..  

Projektperiode

Projektperioden er den 1. december 2019 til 30. november 2021.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til projekter i kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise fx efter samlivsophør, fyring eller i forbindelse med partnervold. Tilbuddene kan både være målrettet mænd, der benytter eller har benyttet krisecentrenes tilbud og andre mænd krise.

Projekterne kan fx bestå af at tilbyde mænd i krise:
 
  • Ambulant rådgivning med henblik på at hjælpe mændene med afklaring af deres problemer, identificering af andre støttetilbud, brobygning til andre tilbud og terapeutiske samtaler.
  • Netværksaktiviteter i form af sociale aktiviteter på krisecentrene og/eller i lokalområdet, som kan styrke mændenes sociale relationer.
  • Efterværnsaktiviteter i form af netværksaktiviteter og rådgivningssamtaler målrettet mænd, der er fraflyttet krisecentrene.

Midler til fordeling

4,8 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.31.10.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Senest opdateret 21-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration