Ansøgningspulje til forsøg med borgerstyrede budgetter

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at understøtte socialt udsatte borgeres vej til rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget kombineret med social støtte.

Ansøgningsfrist

6. oktober 2022 kl. 12.00 

Formål

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til at understøtte socialt udsatte borgeres vej til rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget kombineret med social støtte. 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.  

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for eller modtager hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service, og som vurderes at kunne opnå større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet. 

Projektperiode

1. december 2022 – 31. december 2024. 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til bl.a. løn, konsulenthonorarer, transport og aktiviteter.  

Midler til fordeling

9,7 mio. kr. 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.75.28.50. 

Tidshorisont

Ansøger kan forvente svar ultimo november 2022. 

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen. 

Senest opdateret 28-10-2022

Kontakt

Tilskudsadministration