Kombination af kokain- og hashmisbrugsbehandling

Formålet med puljen er at implementere en gruppebaseret behandlingsmodel og en lav-intensiv efterbehandlingsmodel. Ved implementering af modellerne er formålet at de brugere, som deltager i projektet, reducerer deres stofmisbrug, og forbedrer deres sociale og psykiske tilstand.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordeling af tilskud her

Ansøgningsfrist

14. november 2013 kl. 12.00.

Formål

Formålet med puljen er at implementere en gruppebaseret behandlingsmodel og en lav-intensiv efterbehandlingsmodel. Ved implementering af modellerne er formålet at de brugere, som deltager i projektet, reducerer deres stofmisbrug, og forbedrer deres sociale og psykiske tilstand.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner. Der udvælges 4-6 projektkommuner.

Målgruppe

Målgruppen for puljen er voksne personer med et misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Målgruppen er misbrugere med lav belastningsgrad (ASI-score på højst 0,3).

Projektperiode

December 2013 til og med 2016.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til implementering og afprøvning af den beskrevne behandlingsmodel på målgruppen, jf. vejledningsmateriale. Det er centralt, at modellen implementeres og afprøves systematisk, og der vil være et undervisningsforløb i anvendelse af modellen. Behandlingsmodellen implementeres først i ét år og justeres derefter eventuelt. Derpå afprøves behandlingsmodellen i yderligere ét år.

Ét af kravene til projektkommuner, som kan indstilles til støtte, er, at hver projektkommune skal oprette og benytte minimum 60 behandlingspladser i projektets implementerings- og afprøvningsfase.

Midler til fordeling

6,0 mio.kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.26.40.

Senest opdateret 21-02-2022

Kontakt

Tilskudsadministration