Pulje til udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling

Formålet med puljen er at få udviklet en virkningsfuld model for stofmisbrugsbehandling til de allermest socialt udsatte borgere med stofmisbrug, som kan anvendes i fremadrettet praksis i andre kommuner.

Ansøgningsfrist

11. november 2013 kl. 12.00. 

Formål

Formålet med puljen er at få udviklet en virkningsfuld model for stofmisbrugsbehandling til de allermest socialt udsatte borgere med stofmisbrug, som kan anvendes i fremadrettet praksis i andre kommuner.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Odense og Aarhus kommune.

Målgruppe

Målgruppen er borgere med et blandingsmisbrug kombineret med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, som, på trods en høj belastningsgrad (målt i ASI) i forhold til såvel misbrug som andre sociale og sundhedsmæssige problemstillinger, ikke eller kun i begrænset omfang benytter de eksisterende behandlingstilbud.

Projektperiode

15. november 2013 til 31.december 2016.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges støtte til udvikling og afprøvning af en model for udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling. Modellen indeholder to overordnede elementer:

  • En udgående stofmisbrugsbehandlingsindsats til de allermest udsatte borgere med stofmisbrug
  • Etablering af mere rummelighed i rammerne for benyttelse af de eksisterende tilbud på behandlingscentret

Midler til fordeling

7,0 mio. kr.

Finanslovskonto

§ 15.75.26.40.

Senest opdateret 06-04-2020

Kontakt

Tilskudsadministration